reklamační řád

Reklamační řád Slunečního ateliéru1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb.,

2. V případě doručení objednaného zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě.  

3. Při osobním odběru/koupi zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nemusí být prodávajícím uznány.

4. Délka záruční doby je stanovena v souladu s Občanským zákoníkem na dobu 24 měsíců.

5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

8.Rozsah záruky: prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vzniklé nevhodnou manipulací a celkově nedodržením návodu k užívání, viditelným mechanickým poškozením či poškození dopravní společností a také běžným opotřebením užíváním:

  • u hrnků - použití agresivních čistících prostředků a nástrojů ( hrubá houba, drátěnka) při umývání, poškrábání ostrým předmětem, zvolení nevhodných čistících prostředků při mytí hrnků v myčce i v rukách, při vkládání malovaného porcelánu mezi ostatní nádobí tak, že může dojít k oděrům, rozbití,
  • nedodržení vhodné teploty vody pro mytí hrnků

- u triček - použití bělících prostředků, nevhodného pracího prostředku, sušení na přímém slunci, na topení, apod

 9. Reklamace se řeší posláním fotky reklamovaného předmětu s detailem na poškozenou část na mail slunecniatelier@email.cz a popisu závady. Reklamace se převážně řeší výměnou za nový kus, případně vrácením peněz. Takto reklamovat lze i zboží zakoupené na trzích, bez nutnosti dokládat koupi paragonem.

Vše je poté domluveno v mailové korenspondenci.

10 .Odstoupení od smlouvy: Kupující má dle Obč. zák. právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, zakoupeného v e-shopu. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení poslat zabalené stejným způsobem, jakým mu zboží přišlo - tzn. zabaleno v bublikové fólii, v balíku vyplněném obalovým materiálem, aby se předešlo poškození při dopravě, zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem.

11. Poštovné při vracení zboží hradí zákazník .

Poštovné při zaslání nového kusu za reklamovaný kus hradí e-shop.