reklamační řád

Reklamační řád Slunečního ateliéru1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb.,

2. V případě doručení objednaného zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

3. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.

4. Délka záruční doby je stanovena v souladu s Občanským zákoníkem na dobu 24 měsíců.

5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

8.Rozsah záruky: prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vzniklé neodbornou manipulací ( POUŽITÍ AGRESIVNÍCH PROSTŘEDKŮ K UMÝVÁNÍ PORCELÁNU, POŠKRÁBÁNÍ OSTRÝM PŘEDMĚTEM, rozbitím,..) nedodržením návodu k užívání, viditelným mechanickým poškozením či poškození dopravdní společností .

Poštovné si hradí zákazník sám.

9.Odstoupení od smlouvy: Kupující má dle  obč. Zák. právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení  poslat zabalené stejným stylem, jakým mu zboží přišlio,aby se předešlo poškození při dopravě, zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží  prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady na dodání budou vzákazníkovi vráceny jen do výše nejlevnějšího způsobu dopravy, který provozovatel e-shopu nabízí.